MİRMRT
MirMrt ;)  
  Ana Sayfa
  AzraAhsen Aşkım :)
  Bilgileriniz Kayıt Ediliyor ;)
  Üye Giriş
  MirMrt ye Üye Ol
  İletişim,İstek Ve Üye Ol
  Forum
  Çete Rütbeleri
  İstekleriniz
  Troll Birimi Nasıl Yapılır ?
  Nasıl şekilli yazılır
  Video Ve Ekran Yakalama , Foto Düzenleme Programı
  Virüs Çeşitleri Ve Etkileri
  Oyun İndir
  Serbest Konular ;)
  Ziyaretçi defteri
  Anketler
  Haberler
  Galeri
  Gazete
  Müzik Dinle
  MirMrt Ye Sor
  FenerBahce Salih Yalçın İsteği Üzerine Yapılmıştır
  Bilmeceler ;)
  Tarihte Bugün
  Döviz
  Saat Ve Tarih
  Sultan Papağanı
  Top liste
Bu Sitede 141886 ziyaretçi (202472 klik) Burdaydı !!!
Nasıl şekilli yazılır
İstek Çok Olduğu İçin Anlatıyorum

1)Yöntem

klavyenin sol alt tarafındaki alt tuşuna basılı tutarak size verdiğim sembolün karşısındaki kod olan rakamları yazdıktan sonra alt tuşunu bıraktığımız anda sembol karşımıza çıkıyor.

*NOT: alt tuşuna basılıyken yazdığımız rakam gözükmez,sadece alt tuşuna basılıyken kod numarasını yazdıktan sonra alt'ı bırakırız ve sembol ortaya çıkar...

alt + 1 = ☺ 
alt + 2 = ☻ 
alt + 3 = ♥ 
alt + 4 = ♦ 
alt + 5 = ♣ 
alt + 6 = ♠ 
alt + 7 = • 
alt + 8 = ◘ 
alt + 9 = ○ 
alt + 10 = ◙ 
alt + 11 = ♂ 
alt + 12 = ♀ 
alt + 13 = ♪ 
alt + 14 = ♫ 
alt + 15 = ☼ 
alt + 16 = ► 
alt + 17 = ◄ 
alt + 18 = ↕ 
alt + 19 = ‼ 
alt + 20 = ¶ 
alt + 21 = § 
alt + 22 = ▬ 
alt + 23 = ↨ 
alt + 24 = ↑ 
alt + 25 = ↓ 
alt + 26 = → 
alt + 27 = ← 
alt + 28 = ∟ 
alt + 29 = ↔ 
alt + 30 = ▲ 
alt + 31 = ▼ 
alt + 32 = “space” 
alt + 33 = ! 
alt + 34 = “ 
alt + 35 = # 
alt + 36 = $ 
alt + 37 = % 
alt + 38 = & 
alt + 39 = ‘ 
alt + 40 = ( 
alt + 41 = ) 
alt + 42 = * 
alt + 43 = + 
alt + 44 = , 
alt + 45 = - 
alt + 46 = . 
alt + 47 = / 
alt + 48 = 0 
alt + 49 = 1 
alt + 50 = 2 
alt + 51 = 3 
alt + 52 = 4 
alt + 53 = 5 
alt + 54 = 6 
alt + 55 = 7 
alt + 56 = 8 
alt + 57 = 9 
alt + 58 = : 
alt + 59 = ; 
alt + 60 = < 
alt + 61 = = 
alt + 62 = > 
alt + 63 = ? 
alt + 64 = @ 
alt + 65 = A 
alt + 66 = B 
alt + 67 = C 
alt + 68 = D 
alt + 69 = E 
alt + 70 = F 
alt + 71 = G 
alt + 72 = H 
alt + 73 = I 
alt + 74 = J 
alt + 75 = K 
alt + 76 = L 
alt + 77 = M 
alt + 78 = N 
alt + 79 = O 
alt + 80 = P 
alt + 81 = Q 
alt + 82 = R 
alt + 83 = S 
alt + 84 = T 
alt + 85 = U 
alt + 86 = V 
alt + 87 = W 
alt + 88 = X 
alt + 89 = Y 
alt + 90 = Z 
alt + 91 = [ 
alt + 92 =  
alt + 93 = ] 
alt + 94 = ^ 
alt + 95 = _ 
alt + 96 = ` 
alt + 97 = a 
alt + 98 = b 
alt + 99 = c 
alt + 100 = d 
alt + 101 = e 
alt + 102 = f 
alt + 103 = g 
alt + 104 = h 
alt + 105 = i 
alt + 106 = j 
alt + 107 = k 
alt + 108 = l 
alt + 109 = m 
alt + 110 = n 
alt + 111 = o 
alt + 112 = p 
alt + 113 = q 
alt + 114 = r 
alt + 115 = s 
alt + 116 = t 
alt + 117 = u 
alt + 118 = v 
alt + 119 = w 
alt + 120 = x 
alt + 121 = y 
alt + 122 = z 
alt + 123 = { 
alt + 124 = | 
alt + 125 = } 
alt + 126 = ~ 
alt + 127 = ⌂ 
alt + 128 = Ç 
alt + 129 = ü 
alt + 130 = é 
alt + 131 = â 
alt + 132 = ä 
alt + 133 = à 
alt + 134 = å 
alt + 135 = ç 
alt + 136 = ê 
alt + 137 = ë 
alt + 138 = è 
alt + 139 = ï 
alt + 140 = î 
alt + 141 = ì 
alt + 142 = Ä 
alt + 143 = Å 
alt + 144 = É 
alt + 145 = æ 
alt + 146 = Æ 
alt + 147 = ô 
alt + 148 = ö 
alt + 149 = ò 
alt + 150 = û 
alt + 151 = ù 
alt + 152 = ÿ 
alt + 153 = Ö 
alt + 154 = Ü 
alt + 155 = ¢ 
alt + 156 = £ 
alt + 157 = ¥ 
alt + 158 = ₧ 
alt + 159 = ƒ 
alt + 160 = á 
alt + 161 = í 
alt + 162 = ó 
alt + 163 = ú 
alt + 164 = ñ 
alt + 165 = Ñ 
alt + 166 = ª 
alt + 167 = º 
alt + 168 = ¿ 
alt + 169 = ⌐ 
alt + 170 = ¬ 
alt + 171 = ½ 
alt + 172 = ¼ 
alt + 173 = ¡ 
alt + 174 = « 
alt + 175 = » 
alt + 176 = ░ 
alt + 177 = ▒ 
alt + 178 = ▓ 
alt + 179 = │ 
alt + 180 = ┤ 
alt + 181 = ╡ 
alt + 182 = ╢ 
alt + 183 = ╖ 
alt + 184 = ╕ 
alt + 185 = ╣ 
alt + 186 = ║ 
alt + 187 = ╗ 
alt + 188 = ╝ 
alt + 189 = ╜ 
alt + 190 = ╛ 
alt + 191 = ┐ 
alt + 192 = └ 
alt + 193 = ┴ 
alt + 194 = ┬ 
alt + 195 = ├ 
alt + 196 = ─ 
alt + 197 = ┼ 
alt + 198 = ╞ 
alt + 199 = ╟ 
alt + 200 = ╚ 
alt + 201 = ╔ 
alt + 202 = ╩ 
alt + 203 = ╦ 
alt + 204 = ╠ 
alt + 205 = ═ 
alt + 206 = ╬ 
alt + 207 = ╧ 
alt + 208 = ╨ 
alt + 209 = ╤ 
alt + 210 = ╥ 
alt + 211 = ╙ 
alt + 212 = ╘ 
alt + 213 = ╒ 
alt + 214 = ╓ 
alt + 215 = ╫ 
alt + 216 = ╪ 
alt + 217 = ┘ 
alt + 218 = ┌ 
alt + 219 = █ 
alt + 220 = ▄ 
alt + 221 = ▌ 
alt + 222 = ▐ 
alt + 223 = ▀ 
alt + 224 = α 
alt + 225 = ß 
alt + 226 = Γ 
alt + 227 = π 
alt + 228 = Σ 
alt + 229 = σ 
alt + 230 = µ 
alt + 231 = τ 
alt + 232 = Φ 
alt + 233 = Θ 
alt + 234 = Ω 
alt + 235 = δ 
alt + 236 = ∞ 
alt + 237 = φ 
alt + 238 = ε 
alt + 239 = ∩ 
alt + 240 = ≡ 
alt + 241 = ± 
alt + 242 = ≥ 
alt + 243 = ≤ 
alt + 244 = ⌠ 
alt + 245 = ⌡ 
alt + 246 = ÷ 
alt + 247 = ≈ 
alt + 248 = ° 
alt + 249 = ∙ 
alt + 250 = · 
alt + 251 = √ 
alt + 252 = ⁿ 
alt + 253 = ² 
alt + 254 = ■ 
alt + 255 = “space”

® =169
© =0169
× =0215
§ =789
╚ =456
± =753
ñ =0753
Ÿ =0159
ª =0426
÷ =0759
¸ =759
¬ =426
« =174
| =124
é =130
€ =0128
â =131
ƒ =0131
ä =132
„ =0132
à =133
ã =198
… =0133
å =134
† =0134
‡ =135
ê =136
ˆ =0136
ë =137
‰ =0137
è =138
Š =0138
ï =139
‹ =0139
î =140
Π=0140
Ä =142
Å =143
É =144
æ =145
‘ =0145
Æ =146
ô =147
“ =0147
” =0148
ò =149
• =0149
û =150
– =0150
ù =151
— =0151
˜ =0152
™ =0153
š =0154
ø =155
› =0155
£ =156
œ =0156
Ø =157
í =161
ó =162
¢ =0162
¤ =0164
Ñ =165
¥ =0165
¦ =0166
¿ =168
¨ =0168
½ =171
¾ =0190
¼ =172

¹ =251
³ =252
² =253
´ =0180

 =0194
à =0195
Ä =0196
Æ =0198
Ê =0202
Î =0206
Ï =0207
Ñ =0209
Ó =0211
Ô =0212
Õ =0213
Ù =0217
Ú =0218
Û =0219
à =0224
á =0225
ß =225
å =0229
µ =230
ì =236
ÿ =237
¶ =244
· =250


ẶẪẫẮắẰằẳN 60;ẵĪäÅÄÀÁÂåãâÆàæĄąάαâáà ÂâÃãΆÆæ ЪЂВβß฿ļЗв Ç¢çςŒœτ© ĎđďÐð ĘęëêÊÈÉ€Ëéè€ξ∑ΣẾỀ̓ ; 4;ỄéèєЄe Эзэ ₣ƒ ĠĜðģĢÐ ΉŀļĦĥĤħђн ÏĮįΊ¡ïîÍíÌìÎîīýĭΐĬ Ĵĵ ЌКĶķĸк £ĿŁĻĽĹĺļ Ľľŀł₤ℓ мМ ИийñÑЙŊŋήηň Ň ΦθóòÓÒÔôÖöÕõΌØøỢợỌọ&a mp;# 7899;ờσƠơо þÞρ Я®ŖŘяѓŗ §šŠ§ÞþŚśŜŝ †Ŧŧ ŤŢţťтτ ЏŲųΰÚúÙùÛûÜüµυЏƯự ữửừưц ẀẁẂẃẄẅώШj 5;Ŵ ŵωшщ Х× ¥ỲỳỴỵỶỷУЧ 118;чЎ¥ÿΎÝŸ¥Ύÿý ŹŻżŽŹźž ¹²³™«»•˚°º±‡¿”¥”»†«”†”»¥«»Ψ«∙Ψ∙»& amp; #1046;«∙Ж∙ Ж¯˜∙¨‚…Λ∆∂Ω№∞ ψΨφ”Ξ-Θ” ﺸﺴ ¤Ώж؟ֽـ∙·˙َ ; ;ֿ׃؛∙ ¡¢£¤¥¦§©ª«¬*®¯°±²³´µ¶·¸¹º» ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øù úûüýþÿĀāĂ㥹Ć&a mp;# 263;ĈĉĊċČčĎ ďĐđĒēĔĕĖėĘ ęĚěĜĝÐðĠġĢ ģĤĥĦħĨĩĪīĬ ĭĮįÝýIJijĴĵĶ ķ 2;ĹĺĻļ ĽľĿŀŁłŃńŅņ ŇňʼnŊŋŌōŎŏŐ ő ŒœŔŕŖŗŘřŚśŜ” 9;ÞþŠšŢţŤťŦŧŨ ũŪūŬŭŮůŰűŲ ųŴŵŶŷŸŹźŻ żŽžſƒǺǻǼǽǾǿ ; ;ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝;΄ 01;Ά·Έ ΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔ ΕΖΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ ΨΩΪΫάέήίΰ αβγδεζηθικ λμνξοπρςστ υφχψ ωϊϋόύώЁЂЃ 028;ЅІЇЈЉЊЋЌ ЎЏ АБВГДЕЖЗ 48;ЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШ 65;ЪЫЬЭЮЯа бвгдежзи 81;клмнопрс& amp; #1090;уфхцч шщъыьэюя 05;ђѓєѕіїјљ& amp; #1114;ћќўџҐ ґẀẁẂẃẄẅỲO 23;–‘— ’―‚‗‛“”„†‡•…‰′″‹›‼‾ ; ;⁄ⁿ₣₤₧ €℅ℓ№™Ω℮⅛⅜⅝&a mp;# 8542; ↨∂∆∏∑−∕∙W 30;∞∫≈≠≤≥ ⌂⌐⌠⌡ Λ ∆ ∂ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Δ А λ Д д Δ Λ а α ά Ά Α Ā ā Ă ă Ą ą Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å Ä À Á  å ã â Æ à æ A a ά a â á à  â Ã ã Ά Æ æ В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ Β В ß ß ฿ lЗ в € Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ D d d Ð ð Σ З Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э ε э ё F ₣ ₣ ƒ ſ f ƒ G G g g G G Ĝ ĝ Ð ð Ġ ġ Ģ ģ Н Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ң н ң н Њ њ І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į Ý I IJ ij Ĵ ĵ ј Ј J j Ќ К Κ K k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ £ Ŀ L L L L c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ м м М М Μ И Π п מ П π ⁿ Ν И и й η ñ ח Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Р Ρ þ Þ р ρ ρ q q Œ œ Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ ى Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Þ þ Š š ל װ ױ ײ ׳ ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى ي† T T t T T τ t ΐ t т т t Τ Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ Х Χ Х χ х × Ҳ ҳ У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ ¹ ² ³ ™ « » • ° ° º ± ‡ ¿ ” ” » † « ” † ” » « » Ψ ψ Ψ Ψ Ψ φ ψ « · · » « · · ¯ ˜ · ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ; ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 ” Ξ Ξ –” ﺸ ﺴ ¤ Ώ ؟ ֽ ـ · · ˙ َ ֿ ׃ ؛ · Җ җ ж ж Ж Ж Ж Ж Л л Љ љ № ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ ?
( A )

ª Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ά α λ Ά а ۸ ก ถ ส ฤ ล ส ส ฮ Ẫ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ Ẫ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ À Á Â Ã Ä Å ê á â ã ä å 

( B ) 

Β β ъ ь в ฿ ط ظ Ъ Ь 

( C ) 

¢ © Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς ζ С с ๔ ๕ ๛ € Ç ç 

( D ) 

Ď ď Đ đ δ ₫ 

( E ) 

Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Έ Ε Ξ Σ Ϊ ε ξ Ё Є З е з э ё є ع غ ٤ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ È É Ê è é ê 

( F ) 

₣ ƒ 

( G ) 

Ĝ ĝ Ğ ğ Ī ġ Ģ ģ ئ ؤ ف ق 

( H ) 

Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ 

( I ) 

¡ ¹ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ Ī Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι ϊ ї أ آ أ۱ เ Ỉ ỉ Ị ị 

( J ) 

Ĵ ĵ Ј ј د ذ ر ز ل 

( K ) 

Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ 

( L ) 

£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ ๘ ๔ ๕ 

( M ) 

M ๓ ๗ м 

( N ) 

Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ห Й и й п א 

( O ) 

º ¤ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő ƪ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ ф θ o O σ ό ס ם ۵ ٥ ه ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ừ ỡ Ợ ợ 

( P ) 

P p ρ ק ( R ) 

Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г Я г я ѓ ٢ ٣ 

( S ) 

§ Ś ś Ŝ ŝ Ş ş ѕ S ک گ ی ى ي 

( T ) 

Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ т τ 

( U ) 

ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ Ū Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử Ừ Ữ ữ Ự ự υ 

( V ) 

ΰ ν υ ϋ ύ ט ۷ √ 

( W ) 

Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ 

( X ) 

χ Ж ж ۴ 

( Y ) 

¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ 

( Z ) 

Ź ź Ż ż
 

2)Yöntem

.?°·._.°·.[ ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) ].·°._.·°?.

°·. °·.°??.O ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) O.??° .·° .·°

?•·.·°¯° ·)» ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) «(·°¯°·.·•?

'·? ··•?( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) (?•·· ?·'

°·•‹?›•·( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın )·•‹?›•·°

...·° .·°·.·°°¨ ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) ¨°°·.·°·.°·...

'·•?›'·•?› ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) ‹?•·'‹?•·'

?•····•·.?°¯°?.·• ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) •·.?°¯°?.·•···•?›

‹?•··· ·•· ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) ·•· ··•?›

°°°·.°·..·°¯°·._.· ( olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ) ·._.·°¯°·.·° .·°°°

(¯°·._(olmasını istediğiniz nicki buraya yazın)(_.·°¯)

((¯°·._.• (olmasını istediğiniz nicki buraya yazın) •._.· 

(¯`·._.·[olmasını istediğiniz nicki buraya yazın ]·._.·´¯) 

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (şekilli nick buraya) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ 


ஜ۩۞۩ஜ (süslü yazılar süslü şekiller) ஜ۩۞۩ஜ
(¯`·.·´¯) .`·.¸.·´. ♥ (¯`·.·´¯) .`·.¸.·´. ♥(¯`·.·´¯) .`·.¸.·´. ♥

(●̃•̃)(●̃•̃)
/█♥/█
.ﻄﻅ...ﻄﻅ..

(¯`’•.¸*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*¸.•’´¯) (süslü sekiller) (¯`’•.¸*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*¸.•’´¯)
♥♥♥♥♥.¸•★`.¸•★`.¸ (süslü harfler) ¸.`★•¸.`★•¸.♥♥♥♥♥
¤(_¸.✭☆´¯) ¤ (süslü şekil süslü harfler) ¤(_¸.✭☆´¯) ¤
♥•*´εϊз`*•♥•(¯`♥´¯)•♥•*´¨εϊз`*•♥ (Forumdas.net) ♥•*´εϊз`*•♥•(¯`♥´¯)•♥•*´¨εϊз`*•♥
...(¯`•´¯)___(¯`•´¯)__ (süslü şekiller facebook) __(¯`•´¯)___(¯`•´¯)...
˜*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ (Forumdas.net) ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸ (Forumdas.net) ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•
((¯*.».( ¯*♥ » (Forumdas.net) « ♥* ¯).«.*¯))
•¤»((¯♥¯))«¤• (Forumdas.net) •¤»((¯♥¯))«¤•
·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•. (Forumdas.net) .•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
(_¸.•’´(_¸.•’´*♫♪ (Forumdas.net) ♫♪*`’•.¸_)`’• .¸_)
.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ (Forumdas.net) ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•.
‘°ºø•❤•.¸✿¸.•❤•.❀•. (Forumdas.net) .•❀.•❤•.¸✿¸.•❤•øº°‘
‘°ºO•❤•.¸✿¸.•❤•.❀•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ (forumdas) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ.•❀.•❤•.¸✿¸.•❤•Oº°‘
☆:*´¨`*:.☆(¯`*•.¸,¤°´ (Forumdas.net) `°¤,¸.•*´¯)☆:*´¨`**:.☆
ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı (Forumdas.net) ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ (Forumdas.net) ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪ (Forumdas.net) ♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪
✰✰(¯`*•.¸,¤° (Forumdas.net) °¤,¸.•*´¯)✰✰
♪♫•*¨*•.¸¸ (Forumdas.net) ¸¸.•*¨*•♫♪
(¯`*•.¸,¤°´✿.。.:* (Forumdas.net) *.:。.✿`°¤,¸.•*´¯)
✿˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●✿ (Forumdas.net) ✿●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙✿
✿.。.:* ☆:**:. (Forumdas.net) .:**:.☆*.:。.✿
˜”*°•.˜”*°•(¯`*•.¸,¤°´ (Adınız) `°¤,¸.•*´¯)•°*”˜.•°*”˜
(¯`*•.¸,¤°´✿.。.:* " (Forumdas.net) " *.:。.✿`°¤,¸.•*´¯)
☆:*´¨`*:.•.¸¸.•´¯`•.♥ (Forumdas.net) ♥.•´¯`•.¸¸.•..:*´¨`*:.☆
,.-~*¨¯¨*·~-.¸-(_ (şekilli harfler) _)-,.-~*¨¯¨*·~-.¸
^o (/o^)/^o (/o^)/ (şekilli yazılar) ^o (/o^)/^o (/o^)/
(^_-)db(-_^)(^_-)db(-_^) (süslü şekiller) (^_-)db(-_^)(^_-)db(-_^)
,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸- o(^_^)o (süslü harfler) o(^_^)o ,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-
[x](¯`·..°•.*»[^□^[[.χ.● (your nickname) ●.χ.]]^□^]«*.°•..·´¯)[x]
((+_+))((+_+))○∞∞∞ (your nickname) ∞∞∞○((+_+))((+_+))
【。_。】【。_。】【。_。】 (your nickname) 【。_。】【。_。】【。_。】
ガ━━Σ(|||゚Д゚)━━ン!! (your nickname) !!ン━━(|||゚Д゚)Σ━━゙カ
( ・_・)»(゚ー゚)»(。_。) (your nickname) (。_。)«(゚ー゚)«( ・_・)
`·._.·●.._.·●.._.·●..... (your nickname) .....●·._..●·._..●·._.·´
(^□^)八( ̄~ ̄) (your nickname) ( ̄~ ̄)八(^□^)
ღ(¯`◕‿◕´¯) ♫ ♪ ♫ (your nickname) ♫ ♪ ♫ (¯`◕‿◕´¯)ღ
(¯`·._.·[ (your nickname) ]·._.·´¯)
°o.O (your nickname) O.o°
×÷·.·´¯`·)» (your nickname) «(·´¯`·.·÷×
· ··^v´¯`×) (your nickname) (×´¯`v^·· ·
- - --^[ (your nickname) ]^-- - -
•·.·´¯`·.·• (your nickname) •·.·´¯`·.·•
`·.¸¸.·´´¯`··._.· (your nickname) `·.¸¸.·´´¯`··._.·
(¯`·._) (your nickname) (¯`·._)
'*~-.,¸¸.-~·*'¨¯ (Forumdas.net) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'
Oº°‘¨ (your nickname) ¨‘°ºO
׺°”˜`”°º× (your nickname) ׺°”˜`”°º×
.·´¯`·-> (your nickname) <-·´¯`·.
<º))))><¸.·´¯`·.¸ (your nickname) ¸.·´¯`·.¸><((((º>
--¤--^] (your nickname) [^--¤--
~²º¹º~ (Forumdas.net) ~²º¹¹~
~²º¹¹~ (your nickname) ~²º¹²~
~²º¹²~ (your nickname) ~²º¹³~
._|.<(+_+)>.|_. (Forumdas.net) ._|.<(+_+)>.|_.
..|..<(+_ (your nickname) _+)>..|..
-·=»‡«=·- (your nickname) -·=»‡«=·-
•°o.O (your nickname) O.o°•
––––•(-• (Forumdas.net) •-)•––––
(¯`•¸·´¯) (your nickname) (¯`·¸•´¯)
··¤(`×[¤ (your nickname) ¤]×´)¤··
—(•·÷[ (your nickname) ]÷·•)—
·ï¡÷¡ï· (your nickname) ·ï¡÷¡ï·
·!¦[· (your nickname) ·]¦!·
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º° (your nickname) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
;)°¨¨°º"°¨¨°(*)(_.·´¯`·«¤° (Forumdas.net) °¤»·´¯`·._)(*)°¨¨°º"°¨¨°;)
»-(¯`v´¯)-» (your nickname) »-(¯`v´¯)-»
°l||l° (your nickname) °l||l°
•°¤*(¯`°(F)( (your nickname) )(F)°´¯)*¤°•
—¤÷(`[¤* (Forumdas.net) *¤]´)÷¤—
¸.´)(`·[ (your nickname) ]·´)(` .¸
·÷±‡± (Forumdas.net) ±‡±÷·
+*¨^¨*+ (Forumdas.net) +*¨^¨*+ 

3)Yöntem

Alt Gr'nin marifetleri 

arkadaşlar kılavyemizdeki alt gr tuşunun biliyorsunuzdur fakat çok fazla bilinmeyen ama işimize yarayabilecek olanlar var hepsini birlikte bu dokümanda topladım : 

bunlar bilinenler : 

alt gr + 2 = £ pound ingiliz para birimi 
alt gr + 3 = # diyez işareti 
alt gr + 4 = $ bilmeyen var mı 
alt gr + 7 = { küme paranaaai 
alt gr + 8 = [ köşeli paranaaa 
alt gr + 9 = ] ters köşeli paranaaa 
alt gr + 10 = } ters küme paranaaai 
alt gr + * = ters slaş 

şimdi bilinmeyenler : 

alt gr + " = < küçüktür 
alt gr + 1 = > büyüktür 
alt gr + 5 = ½ bilmem her klavyede varmı ama benimkinde var 
alt gr + - = | ince uzun çıtıpıtı çizgi 

alt gr + q = @ et işareti, biçoğumuz kullanırız zaten 
alt gr + e = € avrupa para birimi olan euro'nun simgesi, malum ab'ye giriyoruz 
alt gr + ı = i sanırım ingilizce için düşünülmüş 
alt gr + ğ = ¨ bu ne yaw anladınız mı ? 
alt gr + ü = ~ yaklaşık işareti diye bilirim ama progra1~ şeklinde kullanımlar görmek mümkün 
alt gr + a = æ uluslararası telaffuz dilinde bir işaret, harfin e-a arası okunacağını bildiriyor 
alt gr + s = ß yunan alfabesinde beta almanlarda ise ss harfi 
alt gr + ş = ´ tırnak işareti ama hafiften yana yatık 
alt gr + < = | ince uzun çıtıpıtı çizgi 
alt gr + , = ` tırnak işareti ama yana yatık -2-  

4)Yöntem
Başlat-Çalıştır-Charmap-Yazı Tipini Times New Roman Yap(Tercih Edilen) Yada Başlat-Tüm Programlar-Donatılar-Sistem Araçları-Karakter Eşlem-
Yazı Tipini Times New Roman Yap(Tercih Edilen) Bu Kadar Yardımcı Olduysam NE MUTLU BANA

downtown 1930s oynunda bazıları olmuo önceden sölim nimda yasaklmış bazılarını nick girme yerine alt kodlarını ( sadece alt kodları o oyunda işe yarıyor [altgr deil] )denemenizde fayda var ˜ûñÂÃæßÆÉãîêàÎ bunlar downtownda oluyor (yani harfler)(ama her harf olmuo) 

Sıra geldi DOWNTOWN 1930s ŞEKİLLİ T nasıl yapılır
˜Î˜   ˜Ì͘   ˜Í̘  ˜Î͘  ˜ÏϘ
bunlardan birini kopyalayın (ctrl+c ile ama) sonra oyunda nick yerine ctrl+v ile yapıştırın... İYİ OYUNLAR


Giriş Yap  
 
Kullanıcı adı:
Şifre:
 
Online  
   
Nasıl Üye Olunur ?  
  ÜYELER Bİ ZAHMET FORUMADA ÜYE OLUN http://mirmrt.tr.gg/Forum/index.htm
Daha Kayıt Olmadın Mı Butonuna Tıklayın Ve Üye Olun

SİTEYE ÜYE OLMAK İÇİN İLETİŞİM,İSTEK VE ÜYE OL'DAN FORMU YOLLAYIN
 
Günün Sözü  
   
Bilgileriniz Kayıt Ediliyor ;)  
 
Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol